isob

Ochrona danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1)

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest International School of Bydgoszcz (ISOB) z  siedzibą w Bydgoszczy; ul. Gałczyńskiego 23; 85 – 322 Bydgoszcz

Informacja powyższa spełnia wymagania jakie stawia nowe prawo unijne. Przekazujemy wszystkie informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.  Korzystanie z portalu ISOB gwarantuje Użytkownikom    http://isob.ukw.edu.pl/       prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

ISoB w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

ISoB umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych

 

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest odpowiedzialny za ochronę danych osobowych oraz zapewnia realizację Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektorem danych osobowych jest

Pan/i……………………………………………………………..;

Nasze dane oraz sposób kontaktu:

Kontakt: International School of Bydgoszcz (ISOB) z  siedzibą w Bydgoszczy; ul. Gałczyńskiego 23; 85 – 322 Bydgoszcz; tel. 52 341424; e-mail: isob@ukw.edu.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych
  1. W celach związanych z procesem rejestracji
  2. W celach związanych z korzystaniem z serwisu ISOB i stron z nim powiązanych
  3. W celu nawiązywani komunikacji z użytkownikiem końcowym
  4. W celu przesyłanie newsletterów
  5. W celu świadczenia usług, pomiaru i ulepszania usług i treści, informowania o usługach ISoB
  6. W celu informowania osób trzecich, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych w tym gromadzenia i przetwarzania danych wspólnie z Partnerami, niezbędnych dla świadczenia tych Usług
  7. Doskonalenie serwisu ISIOB i dostosowanie do potrzeb użytkownika

 

 

 1. Podstawa prawna
  1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
  2. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych we wskazanych celach;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 

Nie wykorzystujemy automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie) w oparciu o dane osobowe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych.

 

ISoB, oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji ISoB gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną ISoB, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywania ich do potrzeb Użytkownika.

 

ISoB zastrzega, że ISoB gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku, co nie wyłącza możliwości korzystania z mechanizmu cookies przez podmioty trzecie w ramach Portalu ISoB

Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu niewielkich informacji tekstowych w ramach mechanizmu cookies poprzez skorzystanie z opcji wyłączenia tego mechanizmu w przeglądarce internetowej. ISoB zastrzega, jednak, że zablokowanie mechanizmu cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności portalu ISoB lub braku możliwości personalizowania dostępnych ustawień.

 

Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się –  jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa – po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi, w postaci zagregowanej charakteryzującej populację Użytkowników Portalu ISoB i/lub  aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Dane osobowe mogą być udostępnione; podmiotom świadczącym dla ISOB usługi doradczym pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz podmiotom świadczącym usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym.

ISoB zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez ISoB zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego, prawo przeniesienia danych chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez ISoB.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

ISoB zastrzega, że w przypadku zgłaszania ISoB problemów związanych z korzystaniem z Portalu ISoB i/lub Serwisów, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa ISoB do przechowywania kopii takiej korespondencji.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda jaką wyraziłeś poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów lub rejestracji w newsletterze.

Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług oraz z przepisami prawa, w tym RODO.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Twoje dane będziemy przechowywać tak długo jak będzie istanieć ZSO ISOB, chyba, że wcześniej cofniesz zgodę o czym wyraźnie poinformujesz.

 

Tutaj znajduje się kopia Twoich danych zapisanych w bazie.

Zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych, stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

This website uses analytics cookies to improve user experience. By continuing to use this website you agree to our cookie policy.