about us

Zamówienia publiczne

Plany zamówień publicznych zwolnionych ze stosowania przepisów PZP

Transport dzieci

Posiłki dla uczniów

 

Przetarg nieograniczony nr UKW/DZP-281-U-156/2019

Świadczenie usług w zakresie transportu osobowego dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Kazimierza Wielkiego International School of Bydgoszcz, im. gen. Ryszard Kuklińskiego, ul. K.I. Gałczyńskiego 23 i z powrotem zgodnie z harmonogramem zajęć.

SIWZ – treść – data zamieszczenia 09. 12. 2019 r. [doc, 3.35 MB]

Ogłoszenie o zamówieniu, data zamieszczenia 09. 12. 2019 r. [docx, 29.56 kB]

Umowa – projekt [docx, 23.17 kB]

Złącznik nr 5 – harmonogram zajęć uczniów [docx, 21.48 kB]

Załącznik nr 7 – Formularz Cenowy [docx, 24.82 kB]

 

Pozostałe:

 

Wybór oferty na dostawę mebli szkolnych ISOB/DZP-4/2019 [pdf, 389 kB]

Dostawa mebli szkolnych ISOB/DZP-4/2019 [pdf, 5 MB]

Wybór oferty biurowej ISOB/DZP-3/2019 [pdf, 192 kB]

Unieważnienie zapytania ISOB/DZP-2/2019 (ze stycznia 2019) [pdf, 167 kB]

Unieważnienie zapytania ISOB/DZP-1/2018 (z września 2018) [pdf, 167 kB]

Dostawa artykułów biurowych ISOB/DZP-3/2019 [docx, 134 kB]

Transport dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychoowawcze ISOB/DZP-2/2018 [docx, 99 kB]

Transport dzieci na zajęcia dydaktyczno-wychoowawcze ISOB/DZP-1/2018 [docx, 75 kB]

This website uses analytics cookies to improve user experience. By continuing to use this website you agree to our cookie policy.